top of page

Qi gong

Power Qi Ging

Power Qi Gong är en gammal österländsk filosofi och kunskap om hur vi kan leva i harmoni och balans med oss själva, familjen, arbetet, naturen och hela universum. Power Qi Gong är en unik kombination av rörelse - andning - meditation som påverkar hela vårt inre energisystem och därmed hela vår kropp. Power Qi Gong ger dig ett verktyg för egen friskvård som du kan använda oavsett var du är.

Just nu ingen aktuell ren Power Qi gong-klass. Power Qi gong väver jag in i mina skogsbad, retreat. Är du intresserad att boka mig till dig företag, din personalgrupp, för ett event - kontakta mig

Qi Andnings Qi Gong

Qi Andnings Qi Gong innefattar rörelser och andningsövningar utifrån de 5 elementen, för att stimulera de inre organen samt våra olika känslor och fylla på med livsenergi. Qi är enligt österländsk teori människans livsenergi. När energin flödar fritt i kroppen utan hämmande blockeringar, är det en god grund för själslig, fysisk och psykisk hälsa, samt styrka. 

Qi Andnings Qi Gong bygger på Yin ovh Yang och meridiansystemet. Qi Andningen är ett sätt att aktivera sina egna inre krafter för att förebygga och stärka den kroppsliga, mentala och själsliga balansen. 

För tillfället finns ingen ren Qi Andnings Qi Gong. Jag arbetar på Furulidens äldreboende med Qi Andningen och personalen ser märkbart resultat hos de boende. Vill du boka mig till din personal, sina anställda - kontakta mig. Övrigt väver jag in Qi Andning i flowment movement - se  nedan. 

Hälsa (1).jpg

Effekter av att träna Qi gong:

  • sänkt blodtryck och puls

  • förbättrad blodcirkulation

  • ökat immunförsvar

  • förebygga sjukdomar och behandla sjukdomar (enligt kinesisk medicin)

  • motverka stress och spänningar

  • förbättra koncentration och inlärning

  •  förbättrad kroppshållning

  • ökad kroppsmedvetenhet

  • förbättrar rörelseförmåga

  • främja kreativitet och psykiskt välbefinnande 

Power Qi Gong
bottom of page